Razvojna agencija Žepče uspješno je provela ciklus obuka u okviru 3. Start up akademije Žepče 2021. godine za 15 polaznika, koja obuhvata teoretski dio predavanja nakon čega slijedi individualni rad kod mentoring.

Radi se o mladim osobama koje su se odlučile na pokretanje vlastitog biznisa u općini Žepče i onima koji su već pokrenuli biznis, ali su htjeli steći dodatno znanje. Polaznici su uz pomoć stručnjaka, u okviru dva modula obuka, stekli znanja i vještine koje su im potrebne za upravljanje biznisom.

Sa polaznicima je rađeno na razradi njihovih poslovnih ideja  i  izradi  poslovnih planova koji su od važnosti za analizu o ulaganju u posao,  budućim rezultatima poslovanja, te o mogućim rješenjima za potencijalne rizike koji se mogu stvoriti s vremenom. Osim što predstavlja temeljni dokument u poslovanju, poslovni plan važan je i zbog samog poduzetnika a zahtijeva se kod ishodovanja kredita kod banaka, fondova i slično. Sa polaznicima je rađeno i u okviru modula „Razvoj poslovnih modela“, „Marketing“, „Prodajne vještine“, „Prezentacijske vještine“, „Izrada prijedloga vrijednosti“, „Razvoj odnosa kupca“„ i Financije za startup-e“.

Nakon uspješno provedenih obuka u okviru planiranih modula i izrade poslovnog plana, svaki od polaznika imati će priliku da uz pomoć mentora radi na osmišljavanju proizvoda i usluga svog budućeg biznisa, istraživanje tržišta, prodaju, i promocija biznisa. Također moći će da odaberu mentora u području poslovanja kojim se namjerava baviti i da sa odabranim poduzetnicima porazgovaraju na temu svojih biznisa. Polaznici će iz prve ruke dobili informacije o mogućim rizicima poslovanja ali i rješenjima koji su im na dohvat ruke, a ujedno će biti ostvarena međusobna suradnja između polaznika i mentora za period budućeg poslovanja start up biznisa. Upriličena je dodjela certifikata o završenoj „Start up akademiji Žepče 2021.“ za one polaznike koji su uspješno završili radne zadatke u okviru modula obuke. Razvojna agencija Žepče nastavit će sa pružanjem podrške start up poduzetnicima kroz pronalaženje financijskih sredstava za osnivanje i pokretanje vlastitih biznisa tako i kroz stručnu i tehničku pomoć tijekom godine dana inkubacije novih biznisa.

Prenosimo neke od izjava polaznika 3. Start up akademije Žepče 2021.

“Start up akademija mi je bila veoma korisna jer sam na predavanjima naučila kako poslovati sa klijentima, koji je najbolji način da im se pristupi, kako ih privući da kupuju ili da koriste naše usluge. Također mi je bilo korisno to što sam na jednom mjestu saznala što mi je sve potrebno za otvaranje obrta i koliko će me koštati.  Zahvaljujem se RAŽ-u  na održanoj Start up akademiji i ponovno bi željela da sudjelujem na sličnim edukacijama.” (Samra P.)

“Pohvalno je da su organizatori, predavači, kao i mentori nesebično dijelili znanje, iskustvo i mnoge bitne informacije s nama, te vrlo rado učestvovali u rješavanju svih naših nedoumica. Također, dojmilo me to što Razvojna agencija Žepče, kao organizator Start up akademije, rado ističe da i po završetku iste stoji na raspolaganju svima kojima može pomoći, ali istovremeno to i dokazuje kroz svoje postupke. Razvojna agencija Žepče je definitivno mentor i partner kojeg bih poželio svakome poduzetniku.” (Ivan Marjanović.)

Razvojna agencija Žepče će i u budućnosti raditi na edukaciji osoba koje žele osnovati biznis, te će im pomoći pri njihovom osnivanju kroz Start up akademiju.

Prijave za 4. Start up akademiju Žepče 2022. godinu bit će moguće od studenog/novembra 2021. godine.