STARTUP AKADEMIJA predstavlja edukativno-mentorski program koji ima za cilj da osobama, s dobrim poslovnim idejama, pružiti podršku u početnoj fazi njenog razvoja.

STARTUP AKADEMIJA pruža mladim, ambicioznim poduzetnicima, i oni koji to žele da postanu priliku da steknu znanja i vještine koji su im potrebni kao i mogućnost da dalji razvoj poslovne ideje nastave u okviru RAŽ-a ili Općine Gračanica

Rok za prijavu je …………… godine.
Pravo sudjelovanja imaju pojedinci i timovi iz Bosne i Hercegovine, a broj sudionika akademije je ograničen na 30 u svakoj općini.

Usporedo sa pohađanjem obuka sudionici će raditi na razradi svoje poslovne ideje i izradi poslovnog modela. Također, sudionici će imati priliku da razgovaraju sa uspješnim poduzetnicima iz BiH i regije koji će im pružiti mentorsku podršku prilikom razrade poslovnih ideja.

Odabir sudionika
Odabir sudionika akademije biće zasnovan na kvalitetu poslovne ideje a ključni kriteriji koji će biti vrednovani su:
Potencijal poslovne ideje
Kompetencije pojedinca/tima
Tržišni potencijal
Inovativnost proizvoda
Odabir sudionika će trajati do ……………. godine.

PRIJAVITE SE
Ovdje da ide link na google forme za prijavu na akdemiju ili ako trenutno nema natječaja …..da piše…“prijave su zatvorene“