Razvojni sektori i Radna snaga

Razvojni sektori i Radna snaga

Želimo razvijati tržište rada po mjeri poslovnog okruženja. Odgovaramo na potrebe poduzetnika u stvaranju dinamične i kvalificirane radne snage koja se obrazuje u skladu s poduzetničkim potrebama.