Ukoliko se bavite poduzetništvom ili pak tek krećete u taj svijet, ovaj program je idealan za vas kako biste bez straha krenuli sa vlastitim poslom, ali i iskoristili sve pogodnosti koje vam se kao poduzetnicima nude.

Cilj programa je tijekom deset dana pružiti vam osnovna znanja koja su vam potrebna za uspješno vođenje poduzeća.

Edukacija je namijenjena svima koji tek kreću u svijet poduzetništva, ali i onima koji to već jesu. Program Start-up akademije namijenjen je svim poduzetnicima početnicima na području općine Žepče, ali i onima koji to namjeravaju postati.

TEMA: Razvoj poslovnog modela

Ciljevi treninga: Ovaj trening ima za cilj da polaznicima predstavi koncept kreiranja poslovnog modela. Polaznici će nakon tr

eninga ovladati alatima i vještinama koje će im omogućiti da samostalno sprovode proces razvoja i unapređenja vlastitog poslovnog modela. Razumijet će prednosti i nedostatke različitih kanala prodaje te način ostvarivanja prihoda od prodje svog proizvoda / usluge kupcima. Naučit će kreirati plan aktivnosti i u skladu s tim

TEMA: Financiranje Start up-a 

Ciljevi treninga: Ovaj trening ima cilj da polaznicima pojasni termine točke pokrića, bilance stanja i uspjeha, temeljnih financijskih pokazatelja, novčanog toka te da im pomogne u financijskom planiranju u okviru njihove poslovne ideje kako bi mogli sami kreireti financijske planove I njihovu realizaciju

TEMA: Osnove marketinga i brendiranja :

Ovaj trening će ojačati temeljne tržišne odnosno marketinške vještine polaznicima. Općenito kako poslovnu ideju, pretvoriti u komercijalan proizvod odnosno uslugu, odnosno tržišno ga pozicionirati i prodati. Edukacija će polaznicima osnažiti vještinu strateškog brandiranja odnosno upoznati će polaznike s procesom brandiranja te poboljšati njihova znanja i vještina za kreiranje vlastite brand strategije kojom se neminovno izdvaja od svojih konkurenata.

  • Što je marketing i upravljanje proizvodom

  • Marketing plan i njegovi elementi

  • Analiza tržišta i segmentacija

  • Analiza konkurencije

  • Marketinška strategija proizvoda

  • Pozicioniranje proizvoda

  • Taktika i promotivne aktivnosti

  • Primjena marketinške strategije

  • Praćenje izvršenja marketinške strategije

TEMA: Value Proposition Desing, Kako kreirati vrijednost koju kupci žele

Ciljevi treninga: Ovaj trening ima cilj da polaznicima približi koncept razvoja vrijednosti i mape vrijednosti kao osnovnih alata koji su neophodni prilikom razvoja novih proizvoda i usluga. Polaznici će nakon treninga ovladati alatima i vještinama koje će im omogućiti da samostalno sprovode proces kreiranja i unapređenja mape vrijednosti. Prije svega, moći će razumijeti načiun na koji mogu prepoznati potrebe svojih kupaca.

TEMA: Lean Customer Development , Validacija kupaca

Ciljevi treninga: Ovaj trening ima cilj da polaznicima prikaže koncept testiranja poslovnog modela. Polaznici će tijekom treninga ovladati alatima i vještinama neophodnim za provjeru poslovnog modela što će im omogućiti da samostalno sprovedu proces planiranja i realizacije svoje poslovne ideje.

TEMA: Temeljne prodajne vještine i pregovaračke vještine

Ovaj trening omogućit će jačanje prodajnih kompetencija za uspješno prepoznavanje prodajnih prilika, vođenje prodajnih situacija te zaključivanje prodaje.Također, trening će osnažiti pregovaračke vještine polaznicima kroz upoznavanje polaznika s procesom pregovaranja, od pripreme za pregovore, postavljanja ciljeva pregovora, odabira odgovarajuće strategije, tehnika vođenja poslovnih pregovora, do zaključivanja pregovora.

Prezentacijske vještine

Polaznici će ovladiti vještinom uspješnog verbalnog i neverbalnog prezentiranja poslovne ideje